โรงเรียนบ้านหนองผักชี
หมู่ที่ 12 บ้านหนองบัวแดง  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ 044100037
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 พ.ค. 65 ถึง 02 มิ.ย. 65 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
กิจกรรมหาเสียงและเลือกตั้งประธานนักเรียน
16 พ.ค. 65 ถึง 18 พ.ค. 65 17 พ.ค. 2565 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
15 มี.ค. 65 การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
30 ธ.ค. 64 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
03 ธ.ค. 64 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
19 พ.ย. 64 กิจกรรมวันลอยกระทง
01 พ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่2/2564