โรงเรียนบ้านหนองผักชี
หมู่ที่ 12 บ้านหนองบัวแดง  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ 044100037
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียนทางไกล DLTV
โรงเรียนบ้านหนองผักชีได้ประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนระบบทางไกล DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา Covid 19 และมอบจุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2563,18:21   อ่าน 58 ครั้ง