โรงเรียนบ้านหนองผักชี
หมู่ที่ 12 บ้านหนองบัวแดง  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ 044100037
ภาพกิจกรรม
รับ - ส่ง เอกสารการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ DLTV พร้อมติดตามความคืบหน้าของการเรียน
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2563,18:26   อ่าน 197 ครั้ง