โรงเรียนบ้านหนองผักชี
หมู่ที่ 12 บ้านหนองบัวแดง  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ 044100037
ข่าวประชาสัมพันธ์
17 พฤษภาคม 2565 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 157) 16 พ.ค. 65