โรงเรียนบ้านหนองผักชี
หมู่ที่ 12 บ้านหนองบัวแดง  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ 044100037
ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต

นางสาวกรภัทร ชัยสงค์
ครูอัตราจ้าง